Please Wait

      87

Bảng ngọc bổ trợ Support giành cho các tướng hỗ trợ đường dưới, với phần nhiều viên ngọc tái tổng hợp cho vị trí đa số tướng đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Phần đông bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm mục đích giúp cho phần lớn vị tướng tá đi hỗ trợ phát huy tối đa sức mạnh của mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc hỗ trợ cho Bard bạo phổi nhất

*

Đã bao gồm bảng ngọc AD cho những xạ thủ mùa giải new này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Braum

*

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc bổ trợ cho Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc hỗ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Leona

*

Malphite

Bảng ngọc bổ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgana táo bạo nhất

*

Maokai

Bảng ngọc hỗ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh nhất để bạn bè tham khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Soraka

*

Sett

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ mang lại Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra giỏi dùng

*

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành riêng cho các tướng, chuyên đi cung ứng cho xạ thủ ở đường dưới vượt trội nhất để số đông người hoàn toàn có thể dùng nhằm leo Rank xếp hạng.

Hot live