Chứng Thực Hoàng Kim Kiếm Thế

      12

Bạn đang xem: Chứng thực hoàng kim kiếm thế

mua Thẻ xác thực tại Kỳ Trân Các. Gồm 3 các loại Thẻ triệu chứng Thực: Thanh Đồng - giá bán 3.000 Đồng/vật phẩm. Bạch Ngân - giá bán 10.000 Đồng/vật phẩm. Hoàng Kim - giá 18.000 Đồng/vật phẩm.

*

Thẻ chứng thực có hạn áp dụng 7 ngày, khi sử dụng thì có tính năng 30 ngày. Thẻ xác nhận mang đặc thù khóa, không bán cửa hàng được. Sử dụng Thẻ xác thực cấp rẻ rồi nhận phần thưởng. Sau đó rất có thể dùng thêm Thẻ chứng thực cao hơn thế thì sẽ thừa nhận tiếp được quà biếu của thẻ đó (trừ Phi Phong, hiệu ứng hỗ trợ). Sau 1 tháng mà không sở hữu và nhận thưởng thì quà biếu sẽ biến hóa mất. Nhấp vào biểu tượng ô vuông (kế mặt thanh sinh lực, nội lực của nhân vật) để vào giao diện chủ yếu của Thẻ bệnh Thực.

*

chi tiết giao diện Thẻ bệnh Thực:

*


Xem thêm: Không Phải Đường Tăng Hay Bồ Đề Tổ Sư Phụ Tôn Ngộ Không Là Ai

*

Trả góp với gia hạn sản phẩm Hoàng Kim trên NPC Dã Luyện Đại Sư


Hình hình ảnh Ghi chú Nón
*

Sử dụng Thẻ xác nhận Thanh Đồng/Bạch Ngân/Hoàng Kim thì mới có tư biện pháp mua sản phẩm Hoàng Kim trả góp.

*
mua Vé đá quý (Góp) trên Kỳ Trân những với giá bán 500 Đồng/vật phẩm. Dùng Vé kim cương (Góp) để mua trang bị Hoàng Kim trả dần dần tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
*

NPC Dã Luyện Đại bán những loại máy Hoàng Kim trả dần gồm: nón, áo, lưng, tay, giày, liên, nhẫn, bội, phù.

loại trang bị tiêu hao Vé xoàn
9
Áo 3
Lưng 26
Giày 22
Tay 15
Liên 25
Nhẫn 41
Bội 18
Phù 6
*

Mỗi lần gia hạn trang bị Hoàng Kim trả góp (NPC Dã Luyện Đại Sư) thì sẽ tiêu hao lượng Vé vàng (Góp) với Tinh Hoạt Lực tương ứng:

bên trên trang bị tiêu tốn Tinh Hoạt Lực + Vé Vàng/lần gia hạn
Nón 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Áo 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Lưng 20.000 Tinh Hoạt Lực + 6 Vé Vàng
Giày 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Tay 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Liên 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Nhẫn 20.000 Tinh Hoạt Lực + 7 Vé Vàng
Bội 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Phù 20.000 Tinh Hoạt Lực + 4 Vé Vàng

*

Giao diện gia hạn thứ tại NPC Dã Luyện Đại Sư chỉ hiển thị tần số gia hạn hữu hiệu

Hot live tỷ số bóng đá hôm nay