Cod Và Coi Trong Tiếng Pháp

      27
Trong tiếng Pháp tất cả hai loại bửa ngữ thường xuyên được dùng, đó chính là bổ ngữ trực tiếp - gián tiếp hay nói một cách khác là COD cùng COI.

Bạn đang xem: Cod và coi trong tiếng pháp


Trong giờ Pháp bao gồm hai loại bổ ngữ hay được dùng, đó chính là bổ ngữ thẳng – gián tiếp hay còn gọi là COD cùng COI.

Bổ ngữ thẳng – con gián tiếp là gì?

Trong ngữ pháp giờ Pháp, vĩnh cửu 02 loại bổ ngữ đó đó là bổ ngữ thẳng – Compléments d’objet direct và té ngữ gián tiếp – Complément d’objet indirect. Để biết xẻ ngữ là gì, có thể xem tại đây.

Cùng nhau khám phá xem làm cố gắng nào để khẳng định được đâu là COD đâu là COI cùng với những tin tức dưới đây:


*
Các bửa ngữ
Bổ ngữ thẳng – Le complément d’objet direct (COD)

Bổ ngữ trực tiếp chỉ rõ chân thành và ý nghĩa của cồn từ, nó được nối trực tiếp với cồn từ. Có nghĩa là không gồm giới từ nhằm nối đụng từ và bổ ngữ. Động từ bỏ được áp dụng với COD được call là ngoại động từ trực tiếp.

Để tìm kiếm COD của một hễ từ, hay là đủ để đặt câu hỏi Ai? hay vật gì ? sau cồn từ này.

Ví dụ:

Je regarde la télévision. (Tôi coi ti vi).Trong câu này, Je là công ty ngữ, regarde là cồn từ (hay còn được gọi là vị ngữ). Vậy mong muốn tìm xẻ ngữ, bọn họ sẽ đặt thắc mắc “Tôi xem chiếc gì?”. Câu trả lời cho vế này chính là “la télévision” và không có giới từ làm sao đi cùng. Vậy “la télévision” đó là bổ ngữ trực tiếp mang lại động từ bỏ “regarder”;J’aime chanter.

Xem thêm: Kim Tiểu Sử Kim Tiểu Long : Tôi Và Thanh Ngân Không Có Số Làm Vợ Chồng

(Tôi yêu thích hát)Phân tích như câu trên, Je ở câu này đã có rút thành J’ là nhà ngữ (sujet), aime là đụng từ (verbe). Vậy nhằm tìm té ngữ, bọn họ cũng hỏi “tôi thích mẫu gì?” J’aime quoi?.Ta đang thấy chanter là đáp án. Vậy “chanter” đó là bổ ngữ trực tiếp đến động từ bỏ “aimer” trong câu này.Bổ ngữ loại gián tiếp – Le complément d’objet indirect (COI)

Ngược lại với COD, xem là bổ ngữ không trực tiếp cho động từ. Điều đó có nghĩa là có một giới từ giữa động từ bỏ và vấp ngã ngữ. Thường xuyên thì sẽ là giới từ “à” giỏi “de”.

Động từ sử dụng với COI sẽ call là ngoại rượu cồn từ gián tiếp.

Để tra cứu COI của một hễ từ, bạn phải kê câu hỏi: mang lại ai? À qui? Cho mẫu gì? À quoi? Của ai? De qui? Của cái gì? De quoi? theo từng giới từ kèm theo với động từ.

Ví dụ:

J’ai téléphoné à ma mère. Tôi gọi điện thoại cho chị em tôi.Chúng ta cùng phân tích câu này. Trong câu, J’ là sujet, ai téléphoné là cồn từ vượt khứ. Téléphoner sẽ đi với giới từ “à”, téléphoner à quelqu’un – call điện cho ai đó. Thắc mắc đặt ra là Tôi đã call điện mang lại ai? J’ai téléphoné à qui? Cho mẹ của tôi – A ma mère. Vậy “à ma mère” chính là bổ ngữ loại gián tiếp của động từ téléphoner;J’ai besoin de vacances. Tôi nên kỳ nghỉ.Trong câu này, sujet vẫn là J’, ai besoin là cồn từ (nguyên mẫu mã là avoir besoin de = cần). Avoir besoin sẽ đi kèm theo với giới từ bỏ de, vì thắc mắc đặt ra là Tôi yêu cầu cái gì? J’ai besoin de quoi?. Câu trả lời chính là kỳ ngủ de vacances. Vậy de vacances chính là COI của “ai besoin”.Lưu ý:

Xác định một COD với COI vào một câu siêu quan trọng, điều này sẽ giúp đỡ bạn:

chọn được một đại từ links tốt. Lấy ví dụ nghĩ đến liên kết “que” thay thế cho COD chẳng hạn;thay cầm COD xuất xắc COI vì chưng đại từ bửa ngữ thẳng như le, la, les hay loại gián tiếp như lui, leur;hiểu tốt hơn quy tắc đúng theo (giống cùng số) của các quá khứ phân tự (des participes passés):Quy tắc n° 1 : sự hợp giống số của những quá khứ phân trường đoản cú với trợ động từ “être” cùng avoir;Quy tắc n°2 : sự hợp giống số của các quá khứ phân tự với cồn từ bội phản thân;Quy tắc n°3 : sự hợp giống số của các quá khứ phân từ theo một nguyên mẫu.

Mon