ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2013

      16

Đáp án đề thi đại học môn hóa khối a năm 2013 được ban biên tập cập nhật ngay sau thời điểm thí sinh hoàn thành môn thi Hóa khối A năm 2013. Đề thi và câu trả lời được cập nhật liên tục. Đáp án môn hóa năm 2013, Mã đề: 193, 463, 374, 286, 531, 617


Đáp án Đề thi môn Hóa khối A năm trước đó của Bộ giáo dục (Tổng hợp các mã đề)

*
Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Đáp án gợi ý:


Câu sốMã Đề
531193286374617463
1 D A B C D B
2 C D C C B B
3 B B D D D C
4 B B B C A D
5 B B B A A D
6 D B D B B D
7 D B B D C D
8 C B C B C B
9 A D A A C D
10 B D C A A C
11 C A B B D C
12D D BA C C
13 C D C B A C
14 A B C D D A
15 A C D D D B
16 B C A CB A
17 D C B A A B
18B A A D D D
19 B C D B C B
20 D A A B D A
21 B B B C C B
22 A D AD C C
23 B C B C D D
24 A D C C B C
25 A A C C C A
26 C C B C C D
27 C A D B C B
28 A D A D D C
29 D A A A AB
30 D C C D A C
31 A DB B B D
32 D B C A C A
33 C D D A B C
34 C A D A B D
35 D C B A D B
36 D B C C A B
37 C B D B D A
38 BB D B B A
39 A C C D B C
40 C A B A C A
41 A D A D D A
42 C B D A C A
43 D B C B B C
44 C C A B C D
45 A A C B D B
46 B D A B C B
47 D D A C B A
48 C D C C A C
49 B C D D A A
50 B D D C B B
51 D A A D B C
52 B C B C D A
53 A A D A D D
54 A C D C B D
55 B C B A A A
56 C A A D A C
57 A A A B B B
58 D A C D A D
59 C C A D A D
60 A B D C A A

Xem kế hoạch thi các môn, khối không giống trong kì thi đại học 2013:

Tìm bên trên google: đề thi môn hóa khối a, giải đáp môn hóa khối A, giải đáp môn hóa đại học 2013, đề thi đại học hóa, môn hóa học, lời giải môn hóa năm 2013, Mã đề: 193, 463, 374, 286, 531, 617 

Hot live tỷ số bóng đá hôm nay