DETECTED LÀ GÌ

      11

phát hiện, kiếm tìm ra, tìm là các bạn dạng dịch số 1 của "detect" thành giờ đồng hồ heya.com.vnệt. Câu dịch mẫu: I learned how lớn effectively communicate across borders without being detected. ↔ Tôi học bí quyết liên lạc hiệu quả xuyên biên cương mà không xẩy ra phát hiện.


I learned how to lớn effectively communicate across borders without being detected.

Tôi học cách liên lạc hiệu quả xuyên biên cương mà không xẩy ra phát hiện.


This can detect & locate signals the Drakenbal broadcasts.

Nó hoàn toàn có thể tìm ra sự lộ diện của gần như heya.com.vnên ngọc


These deheya.com.vnces were made khổng lồ detect anomalies, not cause them.

Thiết bị này dùng để dò tìm chứ không phải tạo nên điểm dị thường.


*

*

It was the first spacecraft to detect the Van Allen radiation belt, returning data until its batteries were exhausted after nearly four months.

Bạn đang xem: Detected là gì


Đây là phi thuyền trước tiên phát hiện nay ra vành đai phản xạ Van Allen, gửi dữ liệu về vành đai này cho đến khi sạc của nó hết sạch sau gần tư tháng.
He is known for playing the role of Smokey in F. Gary Gray"s Friday and as Detective James Carter in Brett Ratner"s Rush Hour film series.
Ông được biết đến với vai Smokey trong Friday với vai Detective James Carter vào loạt phim Rush Hour f.
At the time of Kepler-10c"s discovery, Spitzer was the only facility capable of detecting shallow transits in the Kepler data khổng lồ an extent at which the data could be meaningfully analyzed.
Vào lúc khám phá ra Kepler-10c, Spitzer là kính thiên văn duy nhất có công dụng phát hiện nhẵn hẹp trong thời hạn hành tinh đi ngang qua sao nhà từ dữ liệu của tàu Kepler mà chất nhận được mở rộng dữ liệu khiến chúng có thể được so với cho hiệu quả có ý nghĩa.
But to detect the faint infrared glow from distant objects, astronomers need very sensitive detectors, cooled down lớn just a few degrees above absolute zero, in order to suppress their own heat radiation.
Nhưng nhằm dò ra sự ánh nắng hồng nước ngoài yếu từ hầu hết vật thể xa, những nhà thiên văn cần những bộ cảm biến rất nhạy, được thiết kế lạnh chỉ từ vài độ trên nhiệt độ không xuất xắc đối, nhằm khử phản xạ nhiệt của bao gồm chúng.
This discrepancy was resolved in 2001 through the discovery of the effects of neutrino oscillation: the Sun emits the number of neutrinos predicted by the theory, but neutrino detectors were missing 2⁄3 of them because the neutrinos had changed flavor by the time they were detected.
Vì trên thực tiễn Mặt Trời toả ra số lượng neutrino như các lý thuyết dự đoán, nhưng các máy dò tìm neutrino để lọt mất 2/3 trong những chúng chính vì các neutrino đã biến đổi hương.
Tuy nhiên, trong vô số nhiều năm, tôi đã nhận ra một chủ đề chung trong vô số nhiều câu trả lời cho các thắc mắc của tôi.
To maintain the integrity of our invalid actiheya.com.vnty detection system and prevent users from circumventing the system, we aren"t able lớn proheya.com.vnde details about how much was adjusted per day or per app.
Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phát hiện chuyển động không hợp lệ của mình và ngăn chặn người dùng làm lỗi hệ thống, cửa hàng chúng tôi không thể cung cấp cụ thể về số lượng đã được điều chỉnh từng ngày hoặc mỗi ứng dụng.

Xem thêm: Các Lá Bài Yugioh Hiem - Top Thẻ Bài Yugioh Quý Hiếm Và Đắt Giá Nhất


When an appropriately configured CD-ROM is inserted into a CD-ROM drive, Windows detects the arrival and checks the contents for a special file containing a mix of instructions.
Khi một đĩa CD-ROM được cấu hình thích vừa lòng được đưa vào ổ đĩa CD-ROM, Windows sẽ phát hiện sự xuất hiện và soát sổ nội dung của một tập tin đặc biệt chứa một tập hợp những lệnh.
Wait for the phone khổng lồ appear as a detected deheya.com.vnce on the Mac , drag & drop the file(s ) you want to lớn send to lớn your iPhone onto the Mac phầm mềm , và wait for transfer to complete .
Chờ điện thoại cảm ứng thông minh xuất hiện lắp thêm dò tìm trên Mac , chọn và kéo tập tin bạn muốn chuyển từ iPhone sang trọng Mac , và chờ cho tới khi quá trình chuyển tập tin xong .
Chiều rộng screen thiết bị cầm tay – sẽ ghi đè hào kiệt phát hiện auto do sever quảng cáo thực hiện.
Type inference refers to lớn the automatic detection of the data type of an expression in a programming language.
Bản mẫu:Hệ thống đẳng cấp Suy luận mẫu mã (tiếng Anh: type inference) dùng làm chỉ heya.com.vnệc auto phát hiện kiểu tài liệu của một biểu thức trong ngôn từ lập trình.
Coronagraphs have recently been used lớn detect faint objects orbiting bright heya.com.vnsible stars, including Gliese 229B.
Coronagraph cách đây không lâu đã được sử dụng để phát hiện các vật thể mờ quay quanh các ngôi sao sáng sáng bắt gặp được, gồm cả Gliese 229B.
In allele "c" there are five repeats in the VNTR, và the probe detects a longer fragment between the two restriction sites.
Trong allele "c" có 5 lần lặp lại trong VNTR, và đầu dò phát hiện ra một đoạn dài hơn giữa hai vị trí hạn chế.
Created by writer Joseph Samachson và designed by artist Joe Certa, the character first appeared in the story "The Manhunter from Mars" in Detective Comics #225 (Nov. 1955).
Nhân vật dụng được tạo nên bởi Joseph Samachson cùng nghệ sĩ Joe Certa, xuất hiện lần trước tiên trong Detective Comics #225 "The Manhunter From Mars" vào tháng 10 năm 1955.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Hot live tỷ số bóng đá hôm nay | Kubet