Trương liêu

      19

Trận Hình Nước Ngụy

- Về căn bản, những Tướng ngụy điều có tác dụng hồi hộ mạnh, hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau sinh sản thành 1 Động Cơ Bất Tử.

Bạn đang xem: Trương liêu

- Động Cơ Bất Tử tức là mỗi lượt giúp Tướng chỉ định hồi phục đủ lượng nộ khí, góp Tướng các lần ra tay đều có thể thi triển được kỹ năng.

- lối chơi Động Cơ bất tử rất phong phú và đa dạng và linh hoạt, có thể dựa trên Tướng đang xuất hiện và nhu cầu cá nhân để tạo ra trận hình Động Cơ bất tử của riêng mình.

Đội hình ngay cạnh Thương Trận:

(Điển Vi – Trương thích hợp – hứa Chử - Trương Liêu – Tuân Úc)

*

Cách đánh:

• Điển Vi gần cạnh thương bạo kích cao, kết phù hợp với Hứa Chử tiêu diệt đối thủ sinh lực thấp, Trương Liêu thốt nhiên kích sản phẩm sau.• Trương Hợp tài năng kèm Vô Địch Thuẫn bao gồm khả năng bảo đảm an toàn đồng nhóm mạnh, Tuân Úc trị liệu kết quả và trị liệu lúc bị tấn công đảm bảo an toàn khả năng tồn tại của đồng đội.• Đội hình này vẫn kích hoạt được hai đội hợp kích Điển Vi + hứa Chử, Trương Liêu + Trương Hợp, cạnh bên thương tăng mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Điển Vi, ngay cạnh thương bạo kích cao, hoàn toàn có thể đánh trọng mến hoặc khử nhanh kẻ địch ở vị trí hàng dọc.


địa chỉ 2 Trương Hợp, thi triển kỹ năng tấn công đơn vị chức năng Tướng địch sản phẩm sau với vô địch thuẫn đảm bảo an toàn đồng đội sinh lực tốt nhất, có khả năng bảo vệ mạnh.
vị trí 3 hứa hẹn Chử, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước kèm truy vấn Kích chắc chắn rằng bạo, kĩ năng tiêu diệt địch thủ sinh lực tốt mạnh.

vị trí 4 Trương Liêu, thi triển kỹ năng tấn công địch mặt hàng sau, hoàn toàn có thể kết phù hợp với Điển Vi, Trương vừa lòng gây đả kích chí mạng đến Tướng địch sản phẩm sau.• Vị trí 5 Tuân Úc, trị liệu tác dụng cực cao, kỹ năng hồi sinh lực lúc bị tấn công đảm bảo an toàn khả năng sống sót của đội.• Vị trí 6 Nhân vật, cạnh bên thương cao, sinh lực cũng không tồi, tiến công được chịu đựng đòn được (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quách Gia – Tào Nhân – Hạ Hầu Đôn – Tuân Úc – Trương Hợp.)

*

Cách đánh:

• các hiệu ứng trong đội hình này: trầm khoác (câm lặng), choáng, vô địch, phục sinh lực, khống chế đa dạng và phong phú kèm hồi phục, kẻ địch sẽ nằm gọn trong tay ta.• Quách Gia trầm khoác địch sản phẩm trước, Tào Nhân choáng địch sản phẩm dọc, Hạ Hầu Đôn kiên trì phản đòn và có chức năng hồi sinh lực, Trương thích hợp vô địch thuẫn bảo đảm an toàn đồng đội, Tuân Úc trị liệu tác dụng cao.• Đội hình này đang kích hoạt vừa lòng kích Hạ Hầu Đôn+Tào Nhân, Trận Hình trải qua khống chế với bảo vệ, giảm sát thương phe ta, tiêu diệt kẻ địch.

Phân tích tướng:

địa điểm 1 Quách Gia, thi triển năng lực gây trầm mặc địch sản phẩm trước, rất có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kĩ năng ở lượt đầu.• địa chỉ 2 Tào Nhân, thi triển kỹ năng choáng địch hàng dọc, rất có thể hạn chế địch hàng dọc thi triển khả năng ở lượt đầu.• Vị trí 3 Hạ Hầu Đôn, thi triển tài năng tấn công địch hàng dọc, hồi phục sinh lực bạn dạng thân, có chức năng phản đòn mạnh, có thể khắc chế phe địch một mình diệt tướng mạo (Vị trí 2, 3 hoàn toàn có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Tuân Úc, trị liệu hiệu quả cực cao, kỹ năng hồi sinh lực lúc bị tấn công bảo đảm an toàn khả năng tồn tại của đội.• Vị trí 5 Trương Hợp, thi triển kĩ năng tấn công đơn vị chức năng Tướng địch mặt hàng sau, vô địch đảm bảo đồng team sinh lực thấp nhất, bao gồm khả năng bảo vệ cao.• Vị trí 6 Nhân vật, liền kề thương cao, sức khỏe cũng không tồi, đánh được chịu đựng đòn được (Tất cả địa điểm đều rất có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Thục

- Thục có tác dụng gây tiếp giáp thương lớn, trải qua sát yêu quý bạo kích nhầm nhanh chóng diệt kẻ địch.

- Áp dụng phương án một đòn tất chiến thắng để tốc chiến tốc thắng; hoặc kiềm chế kẻ địch, tiêu diệt dần dần. Giải pháp đa dạng với nhiều tổ hợp.

- Tổ hợp khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, mục tiêu đều nhằm mục tiêu tạo ra gần kề thương cao nhất.

Đội hình gần cạnh Thương-Bạo Kích:

Mã hết sức – lưu lại Bị – Trương Phi – Hoàng Trung – quan tiền Vũ.

*

Cách đánh:

• Mã hết sức Tiên Thủ cung cấp hộ thuẫn giảm sát thương mang lại hàng trước; giữ Bị trị liệu to gan và khi bị giáp thương kĩ năng giúp phục sinh lực toàn đội, bảo vệ khả năng sống sót của đồng đội.• Trương Phi, quan tiền Vũ, Hoàng Trung gồm lượng liền kề thương cao, lập cập tiêu khử kẻ địch.• Đội hình này vẫn kích hoạt hai nhóm hợp kích Mã Siêu+Hoàng Trung, quan liêu Vũ+Trương Phi, gây tiếp giáp thương bạo kích mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Mã Siêu, sau thời điểm thi triển khả năng giúp mặt hàng trước phe ta nhận được Hộ Thuẫn bớt Thương, tăng khả năng sống sót của đội.• Vị trí 2 Nhân vật, tiếp giáp thương cao, sức khỏe cũng ko tồi, tiến công được chịu đựng đòn được.• Vị trí 3 lưu giữ Bị, khả năng trị liệu dũng mạnh và lúc bị ngay cạnh thương kĩ năng giúp phục hồi lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.• Vị trí 4 Trương Phi, thi triển kỹ năng tấn công địch mặt hàng trước, sinh lực càng thấp cạnh bên thương càng cao, kĩ năng sát mến mạnh.• Vị trí 5 Hoàng Trung, thi triển tài năng tấn công địch mặt hàng trước, tiêu diệt nhanh địch thủ sinh lực thấp.• vị trí 6 quan liêu Vũ, gây cạnh bên thương đơn vị chức năng hàng trước mạnh, tỉ lệ thành phần bạo kích cao, thích hợp một mình diệt cấp tốc Tướng thiết yếu của địch hàng trước(Vị trí 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể hoán đổi).

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Ông Xã Em Là Thú Nhân (Quyển Hạ Bộ), Ông Xã Em Là Thú Nhân (Hạ Bộ) (21+)

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quan Vũ – Từ thiết bị – lưu lại Bị – Bàng Thống – Trương Phi.)

*

Cách đánh:

• xung quanh việc bảo đảm khả năng ngay cạnh thương còn tăng năng lực khống chế phe địch của Từ đồ vật và kĩ năng tăng tấn công của Bàng Thống.• Trương Phi, quan tiền Vũ gây gần kề thương mạnh, Bàng Thống tăng tác dụng tấn công mang lại toàn đội, sát thương thêm bạo kích.• Đội hình này đang kích hoạt hai nhóm hợp kích Bàng Thống+Từ Thứ, quan liêu Vũ+Trương Phi, gần kề thương đội bạo dạn hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 quan liêu Vũ, gây gần kề thương đơn vị chức năng hàng trước mạnh, tỉ trọng bạo kích cao, tương thích một mình diệt cấp tốc Tướng chủ yếu của địch mặt hàng trước, giành rước ưu thế.• Vị trí 2 từ bỏ Thứ, thi triển khả năng kèm kết quả choáng, khống chế giỏi Tướng địch hàng sau, cách biệt kỹ năng thi triển của mục tiêu, trì hoãn cạnh bên thương phe địch.• địa chỉ 3 lưu Bị, năng lực trị liệu mạnh mẽ và khi bị tiếp giáp thương khả năng giúp hồi sinh lực toàn đội, bảo đảm khả năng tồn tại của đồng đội.• Vị trí 4 Bàng Thống, tăng buổi tối đa giáp thương gần kề thương của Tướng.• địa điểm 5 Nhân vật, giáp thương cao, sức lực cũng không tồi, tiến công được chịu đòn được.• Vị trí 6 Trương Phi, thi triển khả năng tấn công địch mặt hàng trước, sức lực càng thấp gần kề thương càng cao, kĩ năng sát thương khỏe khoắn (Tất cả địa chỉ đều hoàn toàn có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Ngô

- Ngô có công dụng hỏa công mạnh, với kim chỉ nam bị thiêu đốt có thể tăng tiến công và tăng tỉ lệ thành phần khống chế.

- tướng tá hỏa công là nòng cột của đội, thiêu hốt nhiên kẻ địch, tiếp nối gây gần kề thương bạo phát.

- Đánh luân phiên quanh tài năng của các Tướng hỏa công có thể kết vừa lòng thành các tổ hợp, phạt huy tối đa ưu vắt thiêu đốt.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Thái Sử từ – Lục Tốn – Lữ Mông – Tôn Quyền – Cam Ninh.)

*

Cách đánh:

• phối kết hợp Thái Sử từ bỏ hỏa công phương châm hàng trước, Lục Tốn hỏa công hàng sau, gây gần cạnh thương toàn vẹn phe địch.• Thái Sử Từ phối hợp Tôn Quyền, gây gần kề thương địch sản phẩm trước, Lục Tốn phối hợp Cam Ninh, gây gần cạnh thương địch mặt hàng sau, Lữ Mông khiến cho mục tiêu thiêu đốt có phần trăm kèm tác dụng choáng, đạt buổi tối đa mục đích khống chế mục tiêu.• Đội hình này đang kích hoạt hai team hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Cam Ninh+Lữ Mông, gây tiếp giáp thương lớn.• Thái Sử Từ, Lục Tốn thiêu đốt trọn vẹn phát huy tối đa kĩ năng Lữ Mông tấn công toàn cục phe địch kèm kết quả choáng.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng trước.• Vị trí 2 Lục Tốn, thi triển khả năng gây công dụng thiêu đốt mang lại địch hàng sau (Vị trí 1, 2 hoàn toàn có thể hoán đổi).• Vị trí 3 Lữ Mông, gây liền kề thương toàn thể phe địch, kèm công dụng choáng, kiềm chế phe địch.• Vị trí 4 Tôn Quyền, thi triển khả năng gây gần cạnh thương đến địch sản phẩm trước, tất cả tăng gần kề thương với kim chỉ nam bị thiêu đốt.• Vị trí 5 Cam Ninh, thi triển năng lực gây cạnh bên thương mập cho kẻ thù hàng sau, có tăng tiếp giáp thương với phương châm bị thiêu đốt, có công dụng tiêu diệt cấp tốc địch mặt hàng sau.• Vị trí 6 Nhân vật, gần kề thương cao, sinh lực cũng ko tồi, đánh được chịu đòn được (Vị trí 3, 4, 5 hoàn toàn có thể hoán đổi).

Đội hình liền kề Thương-Hàng Trước:

(Thái Sử tự – Thượng hương thơm – Tôn Quyền – Đại Kiều – tiểu Kiều.)

*

Cách đánh:

• phối hợp khả năng hỏa công sản phẩm trước của Thái Sử Từ, gây tiếp giáp thương và kiềm chế địch sản phẩm trước.• Thượng Hương, Tôn Quyền gây tiếp giáp thương cho phương châm bị thiêu đốt, bạo kích tăng, tiểu Kiều để cho mục tiêu bị thiêu đốt kèm theo kết quả tê liệt, tổ hợp với nhau sẽ gây ra cho địch hàng trước một loạt sát thương và hiệu quả khống chế.• Đội hình này sẽ kích hoạt vừa lòng kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Đại Kiều cung cấp khả năng sinh tồn cho đội, tiểu Kiều tăng ngay cạnh thương đến đội.

Phân tích tướng:

địa điểm 1 Thái Sử Từ, thi triển năng lực gây công dụng thiêu đốt đến địch mặt hàng trước.• Vị trí 2 Thượng Hương, thi triển năng lực gây tiếp giáp thương lớn cho một kẻ địch sản phẩm trước, bao gồm tăng cạnh bên thương với phương châm bị thiêu đốt.• Vị trí 3 Tôn Quyền, thi triển tài năng gây liền kề thương mang đến địch hàng trước, tất cả tăng ngay cạnh thương với kim chỉ nam bị nung nấu (Vị trí 2, 3có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Đại Kiều, thi triển kỹ năng, tấn công thường kèm công dụng trị liệu liên tục, tăng kỹ năng sống sót của đội.• Vị trí 5 Nhân vật, gần kề thương cao, sức lực cũng không tồi, tấn công được chịu đòn được (Vị trí 4, 5 rất có thể hoán đổi).• Vị trí 6 đái Kiều, thi triển khả năng khiến kim chỉ nam thiêu đốt kèm kết quả tê liệt, tăng ngay cạnh thương đến đồng đội.

Trận Hình Nước Quần Hùng

- Quần Hùng có tác dụng khống chế mạnh, đồng thời có chức năng giảm nộ và gây gần kề thương độc.

- tài năng khống chế buổi tối đa kéo dãn thời gian gây ngay cạnh thương của kẻ địch; tài năng giảm nộ kéo dãn thời gian thi triển kĩ năng của kẻ địch; khả năng bảo trì sát mến trúng độc khôn xiết nổi bật

- cách chơi đội kiềm chế đa dạng, linh hoạt, có thể áp dụng những tổ hợp khống chế khác nhau, bớt sức mạnh kẻ thù và giành chiến thắng.

Đội hình Độc thương Trận:

Trương Giác – Công Tôn Toản – giả Hủ – Vu cat – Viên Thiệu.

*

Cách đánh:

• năng lực kèm kết quả trúng độc của mang Hủ, Vu Cát gồm sát yêu quý cao, gia hạn 2 lượt, số lượt pk càng lớn, sát thương càng cao.• Trương Giác, Công Tôn Toản, Viên Thiệu khống chế kẻ thù tối đa, kéo dài số lượt chiến đấu, phạt huy hiệu quả tối nhiều của sát thương trúng độc.• Đội hình này sẽ kích hoạt hai team hợp kích Trương Giác+Vu Cát, mang Hủ+Công Tôn Toản, bảo vệ sát thương, khống chế cùng lúc, gây ngay cạnh thương dũng mạnh hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm kết quả trầm mang (câm lặng), có thể hạn chế địch mặt hàng trước thi triển năng lực ở lượt đầu.• Vị trí 2 Công Tôn Toản, thi triển khả năng kèm hiệu quả giảm nộ, có thể hạn chế địch mặt hàng sau thi triển khả năng ở lượt đầu (Vị trí 1, 2 có thể hoán đổi)• địa điểm 3 đưa Hủ, thi triển kĩ năng kèm kết quả trúng độc, có thể gây gần cạnh thương trúng độc 2 lượt mang lại địch mặt hàng trước.• Vị trí 4 Nhân vật, ngay cạnh thương cao, sức lực cũng không tồi, tiến công được chịu đựng đòn được.• địa chỉ 5 Vu Cát, thi triển tài năng kèm hiệu quả trúng độc, gây sát thương trúng độc trong 2 lượt đến 3 kẻ thù ngẫu nhiên (Vị trí 3, 4, 5 rất có thể hoán đổi).• Vị trí 6 Viên Thiệu, thi triển năng lực kèm hiệu quả tê liệt, khiến cho phe địch vào 2 lượt bắt buộc đánh hay (không thể hồi nộ), trì hoãn thi triển tài năng lượt kế của phe địch, đạt mục đích kéo dãn số lượt chiến đấu.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

Trương Giác – Đổng Trác – Vu mèo – Hoa Đà – Hoa Hùng.

*

Cách đánh:

• Vu Cát, Hoa Hùng có tác dụng sát mến tốt, Đổng Trác có khả năng sinh tồn mạnh, Trương Giác có công dụng khống chế.• Hoa Đà trị liệu giỏi, giúp tăng khả năng sống sót của đồng đội.• Đảm bảo gần kề thương, chuần này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Đổng Trác+Hoa Hùng, gần kề thương dũng mạnh hơn

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển khả năng kèm kết quả Trầm mặc (câm lặng), hoàn toàn có thể hạn chế địch mặt hàng trước thi triển năng lực ở lượt đầu.• Vị trí 2 Đổng Trác, thi triển tài năng kèm Hộ Thuẫn bớt nhiều ngay cạnh thương yêu cầu chịu.• Vị trí 3 Vu Cát, thi triển năng lực kèm tác dụng trúng độc, gây ngay cạnh thương trúng độc vào 2 lượt mang lại 3 đối phương ngẫu nhiên.• địa chỉ 4 Hoa Đà, năng lực trị liệu giúp team tăng năng lực sinh tồn• địa điểm 5 Nhân thiết bị , cạnh bên thương mạnh, sức lực cao, tiến công chống đỡ đầy đủ ổn (Có thể thay đổi giữa địa điểm 4, 5).• địa điểm 6 Hoa Hùng, tướng tiến công mạnh, gây cạnh bên thương mập lên đối phương hàng ngang, gồm khả năng hoàn thành điểm (Vị trí 3, 6 rất có thể đổi cho nhau).

tool tài xỉu