Lỗi Could Not Initialize Graphics Device Fifa Online 3

      50

Bạn đang cân nhắc Lỗi opengl 4.1 yêu cầu không? nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video rất đầy đủ Lỗi opengl 4.1


When you are going to launch games on Steam, lượt thích Call of Duty, you must feel frustrated khổng lồ see the error like this. It can read either:

Unable to initialize OpenGL windowFailed khổng lồ initialize OpenGLCould not initialize OpenGL

But don’t worry! This article introduces three methods to fix Unable lớn initialize OpenGL.

Bạn đang xem: Lỗi could not initialize graphics device fifa online 3

Bạn đã xem: Lỗi opengl 4.1

How vày I Fix Unable to initialize OpenGL?

What is OpenGL?

OpenGL, short for Open Graphics Library, is a cross-language, cross-platform application programming interface, to render 2D and 3D vector graphics. Applications use OpenGL in computer-aided design, virtual reality, scientific visualization, and đoạn clip games, etc.

Method 1: Update the graphics thẻ driver

The graphics card issue can generally cause the problem of unable lớn initialize OpenGL. If the video clip driver in your computer is missing or out of date, it can result in this problem and stop running the application or game. You can try khổng lồ update the graphics card driver to fix the error.

There are two ways to lớn update the graphics drivers: manuallyautomatically.

Manually update the driver: you can go lớn the manufacturer’s website, find the latest driver that is compatible with your variant of Windows system, then install it in your computer. This requires time and computer skills. Since the graphic card drivers vary from manufacturer to lớn manufacturer, & from device mã sản phẩm to device model, so we won’t cover it here.

Automatically update the driver: if you don’t have the time, patience or computer skills to update the graphics card driver manually, you can vì chưng it automatically with Driver Easy.


With Driver Easy, you don’t have to search and find what drivers needed in your PC, nor lớn update drivers step by step. It can considerably help with almost all the issues related to lớn drivers.

Furthermore, you can update your graphics thẻ drivers automatically with either the miễn phí or Pro version of Driver Easy. It only takes 2 simple clicks with the Pro version (and you will get full tư vấn and a 30-day money back guarantee).

1) Download and install Driver Easy.

2) Run Driver Easy and click Scan Now. Then Driver Easy will scan your computer & detect any problem drivers.


*

3) Click the Update button next lớn the driver name to download the correct driver (you can do that with the FREE version), then install it in your computer.

Or click Update All to automatically tải về and install the correct version of all the problem drivers (you can bởi vì that with Pro version, and you will be prompted to lớn upgrade when you click Update All).

Xem thêm: Review Kem Dưỡng Trắng Da V7 Có Tốt Không ? Review Một Số Đánh Giá Từ Chị Em


*

4) After updating driver, restart your PC, and open your game/application to lớn see if it works now.

Method 2: Restart the game & re-sign in

If OpenGL failed to initialize in your games, you can firstly restart the games to have a try. There may be something wrong when launching the games. Follow these steps:

1) Shut down the game, và log out your user account, then exit Steam. 2) Reboot your computer. 3) After your computer starts, open Steam, and log in your user account.


4) Launch the game that gives the error again.

Method 3: Modify the settings in the game

This method works for many users. If you encounter the error “Failed khổng lồ initialize OpenGL“, or “Unable khổng lồ initialize openGL window“, you can try this solution khổng lồ fix it.

Since the game varies, we take the No Man’s Sky as an example.

1) Right click the name of the game in steam, và go lớn Properties. 2) Go lớn LOCAL FILES và click BROWSE LOCAL FILES. 3) Go into Binaries > Settings, and mở cửa mxml.

4) Change FullScreen from true to false.


*

5) On the same settings pane, lower your resolution to lớn what your screen resolution is.

For example, if your screen resolution is 1280×768, you can change ResolutionWidth khổng lồ 1280, and change ResolutionHeight lớn 768.


*

6) Save the settings và restart the game to see if it works.

These are the 3 easy methods khổng lồ solve Unable khổng lồ initialize OpenGL error. If you have any questions, feel không tính tiền to phản hồi below và we’ll see what more we can vì to help.

Chuyên mục: Tổng Hợp
Như vậy bên trên đây cửa hàng chúng tôi đã ra mắt đến độc giả Lỗi opengl 4.1. Hy vọng nội dung bài viết này góp ích cho chính mình trong cuộc sống cũng giống như trong học tập tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm bợ dừng nội dung bài viết này tại đây.


Thông báo: Phê Bình Văn học ngoài giao hàng bạn phát âm ở Việt Nam chúng tôi còn tất cả kênh tiếng anh heya.com.vnEN cho mình đọc bên trên toàn rứa giới, mời thính giả đón xem.