MURAMASA THE DEMON BLADE" HÀNH ĐỘNG KINH KHỦNG KINH ĐIỂN

      26

Đây là trò chơi beat ’em up trình làng trên đời máy Wii vào năm 2009, sản xuất vày Vanillaware (được nghe biết wa trò chơi Odin Sphere trên PS2)Ok, lấn sân vào vấn đề luôn