TÍNH NĂNG THÚ NUÔI TẠI VLTK MIỄN PHÍ

      8
Vật phẩmChức năng
*
Rương lắp thêm Thú Nuôi 1/2/3
Nguồn gốc: Qua hệ thống Đấu giáTính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt lúc PK.

Bạn đang xem: Tính năng thú nuôi tại vltk miễn phí

Cách sử dụng: Dùng Chìa khoá rương Thú Nuôi mở nhận được Mảnh thứ Thú Nuôi
*
Chìa Khoá Rương Thú Nuôi
Nguồn gốc: thiết lập Kỳ Trân các giá 70 xuTính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng mở Rương sản phẩm Thú Nuôi thừa nhận Mảnh thiết bị Thú Nuôi
*
Kết Tinh Thú Nuôi
Nguồn gốc: nhận thấy khi mở Rương thiết bị Thú NuôiTính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng để trùng luyện, đúc lại lắp thêm Thú Nuôi
*
mảnh Bích ngày tiết Chiến Y
Nguồn gốc: nhận thấy khi mở Rương trang bị Thú Nuôi cung cấp 1Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng:Dùng 100 mảnh để ghép thành vật dụng thú nuôi “Bích máu Chiến Y”
*
mảnh Bích máu Nhận
Nguồn gốc: nhận ra khi mở Rương máy Thú Nuôi cấp 1Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt lúc PK.Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh dùng ghép thành sản phẩm thú nuôi “Bích ngày tiết Nhận”
*
miếng Bích tiết Giới
Nguồn gốc:Nhận được khi mở Rương máy Thú Nuôi cấp cho 1Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt lúc PK.Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh dùng ghép thành lắp thêm thú nuôi “Bích tiết Giới”
*
mảnh Bích máu Thúc Yêu
Nguồn gốc: nhận được khi mở Rương thiết bị Thú Nuôi cấp cho 2Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt lúc PK.

Xem thêm: Multivitamin Là Gì? Uống Multivitamin Có Tốt Không Multivitamin Có Hiệu Quả Thực Sự Không

Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh để ghép thành đồ vật thú nuôi “Bích huyết Thúc Yêu”
*
miếng Bích tiết Hộ Uyển
Nguồn gốc: cảm nhận khi mở Rương máy Thú Nuôi cấp 2Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt lúc PK.Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh ghép thành sản phẩm thú nuôi “Bích ngày tiết Hộ Uyển”
*
miếng Bích Huyết hộ thân Phù
Nguồn gốc: cảm nhận khi mở Rương máy Thú Nuôi cấp cho 2Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng 100 miếng ghép thành thiết bị thú nuôi “Bích Huyết phòng thân Phù”
*
miếng Bích máu Quán
Nguồn gốc: nhận thấy khi mở Rương lắp thêm Thú Nuôi cung cấp 3Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh dùng ghép thành lắp thêm thú nuôi “Bích huyết Quán”
*
miếng Bích huyết Chiến Ngoa
Nguồn gốc: cảm nhận khi mở Rương thiết bị Thú Nuôi cấp cho 3Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh dùng ghép thành máy thú nuôi “Bích huyết Chiến Ngoa”
*
miếng Bích máu Liên
Nguồn gốc: nhận ra khi mở Rương lắp thêm Thú Nuôi cung cấp 3Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng 100 miếng ghép thành thiết bị thú nuôi “Bích huyết Liên”
*
miếng Bích huyết Yêu Truỵ
Nguồn gốc: nhận thấy khi mở Rương thiết bị Thú Nuôi cung cấp 3Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.Cách sử dụng: Dùng 100 mảnh để ghép thành sản phẩm công nghệ thú nuôi “Bích tiết Yêu Truỵ”

*


Tích đầy đủ 100 mảnh trang bị cùng loại, sau đó nhấn chuột phải kê ép thành 1 món đồ vật Thú Nuôi tương ứng.

*

*

Ví dụ: gồm đủ 100 mảnh Bích ngày tiết Giới chuột yêu cầu vào sẽ nhận thấy trang bị Bích ngày tiết Giới tương ứng

Thuộc tính bộ trang bị thú nuôi: lúc kích hoạt đầy đủ 3 6 10 món trang bị thú nuôi đang có hỗ trợ cộng thêm thuộc tính:3 món: Sinh lực buổi tối đa (Dương): +5000 điểm6 món: công dụng kháng trọng kích : +30%10 món: thừa nhận hiệu ứng tài năng Vân Khởi Long Tương

*

Đúc Lại Trang Bị: Đúc lại lắp thêm Thú Nuôi đề nghị 3 Kết Tinh Thú NuôiCó thể vứt hoặc giữ giàng thuộc tính mớiThu Hồi sản phẩm công nghệ Thú Nuôi: dìm được trăng tròn Kết Tinh Thú Nuôi

*

*

*


*

Hot live tỷ số bóng đá hôm nay