Nếu em không giống cậu ấy

      24

Đôi lời của editor trước hen. Mình vô tình nghe kịch truyện thanh của truyện này trước nên ham hố tìm kiếm truyện đọc, thực sự cực kỳ thích nội dung phải đã dịch ra đọc mang đến đỡ buồn, đó là bộ chuyện đâu tiên mình dich, cần chắc sẽ không hay, mong muốn mng qua đường gồm đọc thì góp ý to gan tay nhé. để có được bộ truyện triển khai xong hơn .

Mình cảm ơn hầu hết người.

Thể loại: Đam Mỹ, Thế thân, hiện đại

Nhân vật dụng : Châu Sưởng x Diễm Nhuệ Dương

Tựa gốc : 如果我不像他

Tác giả : 千金不卖

Văn án: Anh đối với câu thật tốt, nếu như sự ôn như đó thực sự là chính vì cậu Diễm Nhuệ Dương dù chỉ nên chút ít, thì lại càng giỏi ….

à quên mất, cảnh 16+ mình trọn vẹn ko biết dịch sao luôn, nên tất cả khó nghe quá chúng ta thông cảm. Trên niềm tin sẽ là 2 ngày một chap

Hot live