Xem ngày tốt xấu ngày 1 tháng 12 năm 2016

      29

Để góp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng 12 năm 2016 cũng tương tự thuận luôn thể trong việc so sánh các ngày hồi tháng 12/2016 với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng thích hợp tất một ngày dài đẹp hồi tháng 122016 cũng giống như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Đã bao gồm ⏩ phong thủy 12 con giáp năm 2023 kèm luận giải từ chuyên gia

Trong trường hòa hợp quý bạn không phải xem ngày tốt tháng 12 năm năm 2016 hay coi ngày đẹp mắt tháng 12 năm năm nhâm thìn bởi do đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong mon 12, quý bạn vui tươi tìm cho ngày tương xứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn phương pháp Xem ngày tốt xấu để thấy một ngày gắng thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu ngày 1 tháng 12 năm 2016

Xem ngày xuất sắc tháng 1 năm 2017


Xem ngày xuất sắc tháng hai năm 2017


TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 12 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày giáp Tý, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Xem thêm: Phuộc Racingboy Có Tốt Không, ThắC MắC Về ChấT LượNg PhuộC

Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày sát Tuất, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày gần cạnh Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đấy là Tổng hòa hợp ngày xuất sắc tháng 12 năm năm 2016 mà shop chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cầm cố nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu vào tháng 12/2016 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả cụ thể và chính xác nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục đích công việc

♦ xem ngày tốt xuất hành năm 2022

♦ coi ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày giỏi cưới hỏi năm 2022

♦ xem ngày chuyển bàn thờ cúng năm 2022

♦ coi ngày download xe máy, ô tô năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày chuyển nhà năm 2022

♦ coi ngày tốt treo biển hiệu

♦ coi ngày giỏi khai trương mở cửa hàng năm 2022

♦ xem ngày giỏi mua điện thoại cảm ứng thông minh

Hot live tỷ số bóng đá hôm nay | Kubet