Ngôi sao thời trang phong hoa tuyết nguyệt

      87

⌚ Thời gian: 5:30 ngày 07/02 đến 23:59 ngày 22/02

✨ Nội Dung:


- trong thời gian hoạt động, mỗi ngày các Stylist có 1 lượt cầu nguyện miễn phí tại "Dòng Chảy Thời Gian". Hết lượt có thể download thêm với giá 45 kim cương / 1 lượt.

Bạn đang xem: Ngôi sao thời trang phong hoa tuyết nguyệt

- sau khoản thời gian cầu nguyện, sẽ có thể nhận được NGẪU NHIÊN một trong những 04 vật đại diện đến Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt là:

. Phong - Diệp Dịch

. Hoa - Huyền Cầm

. Tuyết - khinh thường Linh

. Nguyệt - Mộng Tiêu.

Xem thêm: Gạo Trắng Trăng Thanh Lan - Trang Thanh Lan & Quang Bình

- Tích lũy được số lượng nhất định các vật đại diện của từng chủ đề theo thứ tự mốc 15 - 30 - 60 có thể nhận trang phục của chủ đề tương ứng. (Tổng 4 chủ đề mỗi chủ đề 60 => 240)

- Nếu đã hoàn thành chủ đề mà còn dư các Stylist có thể quy đổi với các chủ đề khác TỈ LỆ 4:1 (4 đổi 1)

- Mỗi lần thâm nhập cầu nguyện sẽ rơi ra thêm ngẫu nhiên: Vàng, Kim Cương, Tim và các trang phục phụ kèm theo.

🍃 Hoàn thành trang phục bạn sẽ nhận được nền tương ứng của mỗi bộ.

🍃 sau khi hoạt động kết thúc các vật phẩm đại diện của các chủ đề sẽ được giữ lại, Dòng Chảy Thời Gian - PHTN sẽ mở lại nhưng không biết lúc nào!

Nguồn : Nisya Star News

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hot live