Nội Quy

      5
Website heya.com.vn là sân đùa vui chơi cho người yêu công nghệ với kỹ năng. Là vị trí đem về đều phát âm biết, đều thông tin mới nhất về công nghệ năng lượng điện tử, năng lượng điện auto, technology thông tin, viễn thông với thông tin cho nhau hồ hết thành tựu nghệ thuật mới nhất. Để tách phần lớn hiểu lầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan mang lại chính trị.
Không bàn sự việc tương quan cho tôn giáo.
Không công kích cá thể tốt tổ chức nào.
Không làm cho chỗ điều đình giao thương các thành phầm không trực thuộc những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài cần có nguồn dẫn ví như không phải là sáng tác của người sử dụng..