Tin Tức

      49
*
Hệ thống trách nhiệm Hoàng kim Võ lâm truyền kỳ

Mỗi trò chơi trực tuyến đều phải có một khối hệ thống nhiệm vụ được thiết kế với sẵn với cốt truyện đặc sắc. Võ Lâm truyền kỳ cũng chưa phải là nước ngoài lệ. Trò nghịch này có tương đối nhiều hệ thống trọng trách giúp cho tất cả những người chơi có thể nhận được hầu như bảo vật, đồ vật hoàng kim tuyệt điểm kinh nghiệm nhằm giúp người chơi rất có thể có rất nhiều trang bị tè hoàng kim, lên cấp cấp tốc … nhất là khi trò đùa đã ra mắt được một thời hạn dài. Dưới đó là hướng dẫn rõ ràng về hệ thống nhiệm vụ Hoàng Kim trong trò đùa Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhiệm vụ Hoàng kim thiết yếu tuyến chính phái – kín đáo Tầm Long hội

Cấp đôi mươi : Đến Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198) -> nhập toạ độ (204,186) ra bến tàu tiến công Lý Mạc Sầu.Sau khi thắng, quay về gặp mặt Mạc Sầu sinh hoạt trong thành.Mạc Sầu bảo bạn đến gặp mặt Ngạo Vân Tông (198,206) làm việc Phượng Tường sẽ có ích (đến đấy nhằm nhận trọng trách chi tuyến)Cấp 30 : Đến Thành Đô gặp mặt Công Tử Tiếu (403,319) – 10k EXPĐi Dược vương Động tầng trệt (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng trệt ) tiến công Giới lưu Phong (192,207) – <50K EXP> -> sau khoản thời gian thắng -> về Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

Bạn đang xem: Tin tức

<10K EXP>Tiếp theo hãy đi gặp Ngạo Vân Tông (198,206) sống Phượng Tường để làm nhiệm vụ chi tuyến.Cấp 40 : Đến Dương Châu gặp mặt Hạ Vô Thư (212,195) -> đi Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương cồn -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) tiến công Tả Đao Hiệp ( 194,190)Đánh bại Tả Đao Hiệp-> về giao đến Lý Mạc Sầu.<20K EXP>Tiếp theo hãy đi gặp mặt Ngạo Vân Tông (198,206) nghỉ ngơi Phượng Tường để triển khai nhiệm vụ bỏ ra tuyến.Cấp 50 : Đến Lâm An tìm gặp mặt Mạnh Phàm (203,187) <30K EXP> ->đi tận hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành tô -> hưởng trọn Thuỷ Động) đánh oán Độc (264,207) <230K EXP> rồi tảo về gặp Mạnh Phàm. <40K EXP> + <50K EXP nếu là Tà Phái>Tiếp theo hãy đi chạm mặt Ngạo Vân Tông (198,206) ở Phượng Tường để triển khai nhiệm vụ chi tuyến.Cấp 60 : Đến Tương Dương -> cửa công Tương Dương tấn công Thần túng Nam nhân (211,195) <600K EXP>Đánh bại Thần bí thương nhân ->đến Đại Lý chạm chán Mạc Sầu <90K>

Về gặp mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm nhiệm vụ cấp đôi mươi -> xong xuôi nhiệm vụ

Nhiệm vụ Hoàng kim thiết yếu tuyến Trung Lập – câu chuyện Lâm Uyên Nhai

Cấp 20: Đến Biện Kinh chạm mặt Phó phái mạnh Bang (212,197) -> La Tiêu sơn (Lâm An -> Long Tuyền làng -> La Tiêu Sơn) đánh Ninh tướng Quân ( 254,172)Đánh bại Ninh tướng Quân -> Biện Kinh gặp gỡ Phó phái nam BăngTiếp theo hãy đi gặp gỡ Liễu nam giới Vân nghỉ ngơi Lâm An để triển khai nhiệm vụ chi tuyến.Cấp 30 : Đi Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tấn công Lưu Thiện Tượng ( 201,199)<50k Exp>Đánh thắng Lưu Thiện Trượng -> về chạm mặt Phó nam giới Băng <10K EXP> bảo bạn bao giờ rảnh rỗi hãy cho tìm Liễu nam Vân. (Làm trách nhiệm chi tuyến đường từ 30 -> 39)Cấp 40 : Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy yên ổn Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84)Đi khiếp Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm các Tây phái mạnh -> gớm Hoàng Động) giết thịt Từ từ bỏ Lực (181,214) <100K EXP>-> đem đến Thuý im Môn đưa mang lại Lệ Thu Thuỷ .<20K EXP>Tiếp theo hãy đi gặp Liễu nam giới Vân (171,190) nghỉ ngơi Lâm An để gia công nhiệm vụ đưa ra tuyến.Cấp 50 : Đi Biện Kinh chạm mặt Phó nam Băng <30K EXP>-> cho Thiên vương vãi Bang (Tương Dương -> bố Lăng thị xã -> Bến tàu -> chạm chán Thuyền phu -> đi đến Thiên vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199) <30K EXP>Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) tiến công Độc Tiếu Tẩu (199,206) <230K EXP> -> đánh chiến hạ về Phó phái nam Băng xong xuôi nhiệm vụ. <90K EXP>Tiếp theo hãy đi chạm mặt Liễu nam Vân (171,190) ngơi nghỉ Lâm An để làm nhiệm vụ đưa ra tuyến.Cấp 60 : Lên thiếu hụt Lâm từ (Biện gớm -> thiếu hụt Lâm Tự) chạm mặt Đại sư không Tịch (221/177) <50K EXP>Nhập tọa độ 218/166 -> mang đến Hậu sơn Thiếu Lâm từ bỏ -> vượt mặt Đại sư <600K EXP>-> Phó phái mạnh Bang.Phó phái mạnh bang bảo các bạn quay về gặp mặt Long Ngũ dìm phần thưởng.

Nhiệm vụ Hoàng kim bao gồm tuyếnTà phái – Long Khí chi Họa

Cấp 20: Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện kinh -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) -> đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) mang Thiên hương thơm Ngọc chỉ cao.Thái công công nhờ chúng ta đi tấn công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) làm việc Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) ->lấy được Kim Phật quay về chạm mặt Thái công công -> về chạm mặt Vân Nhi, dứt nhiệm vụ.Cấp 30 : Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194 )-> đi Thanh Thành tô (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh hạ Hầu Phục trên (338,246)Đánh bại hắn rồi về chạm mặt Vân Nhi, Vân Nhi đã chỉ bạn đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ngơi nghỉ Long Tuyền buôn bản đưa cho ông ta 1 vạn lượngLên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền làng -> Ngũ Độc Giáo) gặp gỡ Mặc Thù Hương công ty (186/195) trong mang Thù TrạiQuay về Long Tuyền Thôn gặp gỡ lại Phó Lôi Thư . <80K EXP + Non HK neu ban thuoc Ta phai>Cấp 40 : Lên Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Phụ mẫu mã Điện bạn gặp mặt Đào Thạch Môn (203/194)Đến Thục cương cứng Sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200)Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường đem được địa đồ quay trở lại Võ Đang giao mang đến Đào Thạc Môn <280K EXP>.Quay về chạm chán Phó Lôi Thư, ông bảo các bạn lên Biện khiếp nghe ngóng tin tức, lên Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196)Cấp 50 : Như Ngọc giới thiêu các bạn đến gặp gỡ Trần Tam Bảo (219,187)-> lên Nhạn Đăng tô (Lân An -> Long Tuyền buôn bản -> Nhạn Đãng Sơn) tàn phá đạo tặc Lục Phi (74,191)Về chạm chán Trần Tam Bảo ngơi nghỉ Biện kinh -> vào Thiết Tháp Biện ghê tầng 3 tiến công tướng Kim Đồ Đan (211,189) <350K EXP>Lên Thiên Nhẫn Giáo (Biện ghê -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay buộc phải đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199)Đến Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp mặt Đoan Mộc Thanh (251 280)Cấp 60 : Về Long Môn Trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) -> lên Linh cốc Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh cốc Động ) đánh hero kháng Kim Liêu Định (193,196) <800K EXP>Quay lại Long Môn trấn chạm chán Đoan Mộc Thanh.

Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> ngừng nhiệm vụNhiệm vụ bỏ ra tuyến : gồm 3 trách nhiệm nhỏ, làm nhiệm vụ Chi đường nhận được tương đối nhiều đồ Hoàng Kim

Nhiệm vụ Hoàng kim đưa ra tuyến thiết yếu phái

Cấp 20-29

trách nhiệm thứ 1: Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long từ bỏ ( Đại Lý => Điểm Thương tô => Thiên Long từ bỏ ) gặp mặt Si Tăng (167,176) -> ra phía bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết vật phổ bởi vì Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang giữ. Ra phía bên ngoài Thiên Long Tự rước được đồ gia dụng phổ quay về ( chúng ta cũng có thể chỉ phải đánh nghỉ ngơi 1 địa điểm cũng rất có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) vạc hiện mê mệt Tăng là giả liền tảo về gặp mặt Ngạo Vân Tông.Nhiệm vụ lắp thêm 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa tô phái ( Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái ) kiếm tìm Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường gặp gỡ Sầm Hùng (192,201).Nhiệm vụ thiết bị 3: Đi tìm Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường chạm mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39 :

Nhiệm vụ lần thứ nhất : Phượng Tường -> Ngạo Vân Tông <15k> -> kiếm tìm Hạ Lan bỏ ra (385,324)<20k> dìm đồ hoàng kim <áo> và kinh nghiệm <50k> sinh sống Thành Đô -> tìm Ngô Lão Thái <15k> làm việc Giang Tân buôn bản (432,387)Nhiệm vụ thứ hai : quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông<15k> sinh hoạt phượng tường-> Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công 50 nhỏ Sói Xanh. Sau khi đánh đủ 50 nhỏ -> về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> tra cứu Cung A Ngưu sống Tương Dương (193,199)Nhiệm vụ máy 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) nghỉ ngơi Phục Ngưu tô (Tương Dương -> Phục Ngưu đánh Đông) – chú ý : Do hệ thống bi lỗi -> các bạn đánh nhỏ “ãeea” gần bé Ác Lang là được ! quay về chạm mặt Cung A Ngưu-> tìm kiếm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 40-49

Nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông <30K EXP> yêu cầu chúng ta đi tham gia Lôi Đài ngơi nghỉ Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu test sức, chúng ta đến gặp Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử sức ( lập nhóm với đối thủ nữa để vào đấu trường -> công bằng Tử -> ta mong muốn tỉ mức độ -> chọn 1 vs 1 ).Nhiệm vụ thứ hai : sau khoản thời gian thắng lôi đài tảo về chạm chán Ngạo Vân Tông <100K> -> cho Dương Châu chạm chán Hỗn lếu láo <100k>(231,190) -> hãy mang lại đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt nữa chứng minh bản lĩnh. Ra khỏi võ ngôi trường tìm chạm mặt Hỗn Hỗn<20k> được chọn đồ hoàng kim hoặc điểm kinh nghiệm<100k>, hắn tấn công cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được Du Sương Tân cơ mà nếu có tìm kiếm được thì cũng không thể vượt mặt được hắn.Nhiệm vụ trang bị 3 : tảo về gặp mặt Ngạo Vân Tông<30k>, ông cho biết thêm Du Sương Tân nghỉ ngơi Thành Đô (421,304) <260K EXP>, vượt qua Du Sương Tân cù về chạm chán Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59 :

Nhiệm vụ lần đầu tiên : chạm mặt Hỗn lếu láo -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư cài đặt ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim), vào chiến trường (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về chạm mặt Hỗn Hỗn. <200K EXP>Nhiệm vụ thứ 2 : hỗn Hỗn hỏi bạn một số câu hỏi về chiến trường Tống Kim. Bạn trả lời đúng đắn -> nhấp vào lếu hỗn 1 lần tiếp nữa để dìm thưởng <200K EXP>Nhiệm vụ máy 3 : Đến Lâm An phá hủy thần bí trinh sát Tề Tức Phong (208,160) <600K EXP> -> quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Cứ 100 Khách Hàng Sử Dụng Nội Thất Zip Có Tốt Không, Nội Thất Zip

Nhiệm vụ Hoàng kim chi tuyến Trung Lập

Cấp 20-29:

Nhiệm vụ lần đầu : Đến Lâm An chạm mặt Liễu phái mạnh Vân (171,190)-> mang đến Dương Châu chạm chán Giang tốt nhất Tiêu (204,192) -> cho Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tấn công 50 con nhím.Nhiệm vụ thứ 2 : Giang tuyệt nhất Tiêu lại bảo các bạn đến gặp gỡ Lạc Thanh Thu sinh hoạt Dương Châu (211,195) -> đi kiếm Bảo kê sinh sống sòng bạc tình Dương Châu (218,197) (trong bạn dạng Test lại là nhỏ bạc), hắn nói nếu như hạ được bang chủ Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu sẽ xoá nợ mang đến Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên cù về gặp bảo kê xoá nợ đến Lạc Thanh ThuNhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : tảo về gặp mặt Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy thêm bảo kiếm đang bị các nhân đồ vật võ lâm tranh giành ở ngoại thành, hãy đi rước bảo kiếm về. Chúng ta ra ngoài thành phố Dương Châu mang lại toạ độ (173/212) tiến công nhân vật võ lâm (Hình như phần này còn có xác xuất chiếm được bảo kiếm, mình tấn công đến con thứ 3 thì đem được bảo kiếm). Quay về đưa bảo kiếm đến Lạc Thanh Thu, bảo tìm này là trả nhưng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

Nhiệm vụ đầu tiên : chạm chán Liễu phái mạnh Vân -> mang lại Phượng Tường chạm mặt chủ tiêu cục tuy nhiên Ưng (193,199)<5k> -> đến gặp gỡ A Ngưu ( 196,203) nghỉ ngơi Phượng Tường sẽ tuyển chọn được đồ hoàng kim hoặc kinh nghiệm < 50k>.Nhiệm vụ thứ 2 : trên Thành Đô gặp mặt Hạ Lão bản (376,316)<15k> -> Thục cưng cửng sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) đánh 50 bé khỉ xám .Sau khi lấy đủ óc khỉ, chúng ta quay về gặp gỡ Hạ Lão dc chọn hoàng kimNhiệm vụ đồ vật 3 : Lên Côn Luân (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 bà mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như yên ổn (234,214), Tằng Mộng (236, 212)<60k>. Sau khoản thời gian thắng bọn chúng trở lại chỗ Hà Lão <15k> phiên bản -> Liễu nam giới Vân <20k>hoàn thánh trọng trách nhận đồ dùng hoàng kim và kinh nghiệm <120k>.

Cấp 40-49:

Nhiệm vụ thứ nhất : Liễu phái mạnh Vân yêu thương cầu bạn đi test sức nghỉ ngơi lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ khả năng . ( chúng ta đến các thành này cùng với 1 người đùa khác PT, nhà PT gặp mặt Công Binh Tử để xin gia nhập lôi đài )Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thắng lợi quay về gặp gỡ Liễu nam Vân (100 K EXP) -> đi đánh Lôi đài một lần tiếp nữa (30K EXP)Nhiệm vụ lắp thêm 3 : chạm chán Liễu phái mạnh Vân -> mang đến Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tìm Liễu nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

Nhiệm vụ lần thứ nhất : Liễu nam Vân yêu thương cầu các bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư sở hữu ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tiến công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trách nhiệm trung lập nên chúng ta có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).Nhiệm vụ thứ hai : sau thời điểm thành công ở chiến trường quay về gặp mặt Liễu phái nam Vân, ông ấy đã hỏi bạn 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.Nhiệm vụ thứ 3 : gặp gỡ Liễu phái mạnh Vân cho thấy thêm Long tróc nã Vũ-> cho Đại Lý tìm kiếm Long tróc nã Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về kiếm tìm Liễu nam giới Vân phục mệnh.

Nhiệm vụ Hoàng kim đưa ra tuyến Tà phái – Long Khí bỏ ra Họa

Cấp 20-29:

Nhiệm vụ lần đầu : Vân Nhi bảo các bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp gỡ Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi.Hoài Xuyên nhờ các bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 nhỏ Hắc Diệp Hầu, sau khoản thời gian bắt đủ 50 bé quay về gặp gỡ Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ .Nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu mong bạn đi kiếm Trâu trường Cửu làm việc Thành Đô (392,318).Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : Đến Thẩm Phong nghỉ ngơi Dương Châu (210,192), tại đây bạn phát hiện Thẩm Phong là 1 trong những binh sĩ Tống triều đưa dạng, ngay nhanh chóng một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong giết mổ thì rất có thể tìm trên Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), vượt qua hắn rồi xoay về chạm mặt Thác BạcHoài Xuyên ngơi nghỉ Biện khiếp báo tin, kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

Nhiệm vụ lần thứ nhất : Đến tra cứu Thác Bạt Hoài Xuyên <15K EXP>, ông ta nhờ chúng ta đến Vũ Di sơn (Lâm An -> Long tuyền xóm -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết 50 nhỏ Sói vàng, sau khi giết được 50 bé sói rubi về gặp gỡ Hoài Xuyên <50K EXP>Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên địa điểm Lưu Uẩn Cổ (201,199) <50K EXP> ngơi nghỉ Tương Dương -> trở lại Thác bạc Hoài Xuyên. <15K EXP>Nhiệm vụ thiết bị 3 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên chỗ Tuý Hán nghỉ ngơi Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện ở Lâm An (211,211)<60k>. Bắt được Thi Nghi Sinh cù về chạm mặt Hoài Xuyên phục mệnh<20k> cùng nhận quà biếu hoàng kim <áo phục hồi> điểm tay nghề <120k> kế tiếp nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

Nhiệm vụ lần thứ nhất : Thác bội bạc Hoài Xuyên bảo các bạn đến nơi Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ở Tương Dương điều tra thực lỗi -> gia nhập Lôi đài sinh sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.Nhiệm vụ thứ hai : xoay về gặp gỡ Uẩn Cổ <100K EXP> -> gặp mặt Hoài Xuyên -> đánh chiến hạ lôi đài 1 lần nữaNhiệm vụ máy 3 : Về gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang lại Tương Dương hạ gần kề Nguyễn Minh Viễn (222,200)<60k EXP> . Kết liễu Nguyễn Minh Viễn quay về chạm mặt Hoài Xuyên <260K EXP>hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

Nhiệm vụ lần đầu : bạn thấy mình không lập được không ít chiến công nên mong muốn tham gia mặt trận Tống Kim lấy 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim)Nhiệm vụ thứ 2 : sau khi từ mặt trận quay về Thac Bac <200K EXP> -> mang đến Thác bạc tình Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !<200K EXP>Nhiệm vụ trang bị 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) <600K EXP>-> quay về gặp mặt Hoài Xuyên lĩnh thưởng, hoàn thành nhiệm vụ .
Hot live tỷ số bóng đá hôm nay