Review đứa trẻ bị nguyền

      21
Bây Giờ thì Hà mới gọi được 2/3 truyện nhưng mà bởi phê quá đề nghị buộc phải ghi lại hầu hết vạc hiện tại đặc biệt quan trọng kẻo quên.