Trong một trò chơi điện tử xác suất để an thắng

      96
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong một trò nghịch điện tử, xác suất để An chiến hạ trong một trận là 0,4 (không gồm hoà). Hỏi An yêu cầu chơi ít nhất bao nhiêu trận để tỷ lệ thắng tối thiểu một trận vào loạt đùa đó to hơn 0,95 ?

A. 5

B. 8

C. 6

D. 7


*

*


Trong một trò chơi điện tử, tỷ lệ để An thắng trong một trận là 0,4 (không tất cả hoà). Hỏi An cần chơi ít nhất bao nhiêu trận để phần trăm thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 ?

*

*

*

*


Trong một trò chơi điện tử, phần trăm để game thủ thắng trong một trận là  (không bao gồm hòa). Hỏi đề nghị chơi về tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất thắng ít nhất một trận trong loạt đùa đó to hơn .

Bạn đang xem: Trong một trò chơi điện tử xác suất để an thắng

A. 6

B. 7

C. 4

D.5


Trong một trò nghịch điện tử, phần trăm để gamer thắng vào một trận là 0,4 (không gồm hòa). Hỏi cần chơi về tối thiểu từng nào trận để phần trăm thắng tối thiểu một trận vào loạt nghịch đó lớn hơn 0,95.

A. 6

B. 7

C. 4

D. 5


trong 1 trò chơi điện tử , phần trăm để An thắng trong một trận là 0,4 (không gồm hòa) . Hỏi An cần chơi về tối thiểu từng nào trận để xác suất An thắng ít nhất 1 trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 ?


Trong một trò chơi điện tử, tỷ lệ thắng 1 trận là 0,4. Hỏi chơi bao nhiêu trận để phần trăm thắng to hơn hoặc bằng 0.95


Hai fan ngang tài ngang mức độ tranh chức vô địch của một hội thi đá cầu. Tín đồ giành thành công là người đầu tiên thắng được 5 trận cầu. Tại thời điểm người chơi đầu tiên đã win 4 trận ước thì fan chơi sản phẩm công nghệ hai new thắng 2 trận cầu, tính phần trăm để bạn chơi thứ nhất giành chiến thắng

A. 3 5

B. 4 7

C. 7 8

D. 1 3


Hai tín đồ ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một hội thi đá cầu. Tín đồ giành thành công là người thứ nhất thắng được 5 trận cầu. Tại thời khắc người chơi thứ nhất đã chiến thắng 4 trận ước thì người chơi thiết bị hai new thắng 2 trận cầu, tính tỷ lệ để tín đồ chơi đầu tiên giành chiến thắng

A. 3 5

B. 4 7

C. 7 8

D. 1 3


Chọn C.

Xem thêm: Ca Sĩ Du Thiên Là Ai? Tiểu Sử Ca Sĩ Du Thiên Tiểu Sử Ca Sĩ Du Thiên

Phương pháp:

Cách giải: Để người đầu tiên thắng thì hoặc người đầu tiên thắng 1 ván hoặc người thứ hai thắng thấp hơn 3 ván.

Vậy tỷ lệ để bạn chơi đầu tiên giành thắng lợi là

*


Việt cùng Nam chơi cờ, trong một ván cờ, tỷ lệ để Việt win Nam là 0,3 với Nam thắng Việt là 0,4. đôi bạn trẻ dừng chơi khi có người thắng, fan thua. Tính tỷ lệ để đôi bạn dừng chơi sau hai ván cờ

A. 0,12

B. 0,7

C. 0,9

D. 0,21


lucy vẫn chơi 20 trận và phần trăm thắng 95%. Nhưng không mất thêm bất kỳ trò chơi nào, ông nên thắng từng nào trận nhằm đạt được xác suất phần trăm đúng chuẩn 96%

Hot live